top of page

Migrän

Här kommer det stå mer om FL-41 filter (även känt som ML-41-filter) som kan dämpa inverkan på personer som lider av blefarospasm, migrän, synrubbningar efter huvudtrauma och liknande.

I dags läget ber vi dig kontakta kliniken för mer information:

kalmar@klarsynt.se

Blefarospasm och migrän kan i vissa fall förvärras av den ljusmiljö man vistas i. Det finns en filterfärg som heter FL-41. Den kan närmast beskrivas som brun-rosa. Den har visat sig fungera lugnande för en del patienter. Den fungerar betydligt bättre än gråa glas med jämförbar mörkhet så det är inte bara att det att mindre ljus som når ögat som ger mindre besvär.

Man har funnit att användande av FL-41 leder till färre och mindre allvarliga migränanfall såväl som lägre blinkfrekvens och mindre kraftiga knipningar med ögonlocken hos blefraospasmpatienter

OBS: Förfrågningar från människor som bor långt bort och ej är aktuella för att komma till butiken för undersökning/utprovning av filterlösningar avböjes vänligen. 

bottom of page